Regulamin Promocji

„Darmowa dostawa” 

z dnia 01.12.2021r.

 

 • 1

 Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.
  2. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będącą właścicielem oraz koordynatorem promocji.
  3. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów  w  sklepie lavantil.com.
  4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego lavantil.com objętym niniejszą promocją.
  5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 • Promocja trwa w okresie od 1 grudnia 2021r. do odwołania.

 

 • 2

 Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:
 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba, zalogowana na stronie, która dokona w Sklepie lavantil.com zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 250zł. 
 2. Uczestnik spełniając powyższe kryteria otrzymuje możliwość darmowej wysyłki na terenie Polski.
 3. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.  • 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w  Sklepie internetowym Lavantil.com podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie Sklepu Lavantil.com.
 2. Reklamacje towarów zakupionych w  Promocji traktowane są jak reklamacje towarów  nie objętych promocją zgodnie z Regulaminem Sklepu Lavantil.com.

 

 • 4

Postanowienia końcowe.

 

  1. Regulamin  określa  całość  zasad  i  warunków  przebiegu  Promocji  i  stanowi wyłączny  dokument wiążący  JS Sp. z o.o. i  Uczestników.  Wszelkie  materiały  o  charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
  2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.
  6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 • Regulamin promocji dostępny jest w  Sklepie Lavantil.com oraz w siedzibie firmy JS Spółka z o.o. 

 

Regulamin Promocji

„Darmowa dostawa” 

z dnia 01.12.2021r.

 

 • 1

 Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.
  2. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będącą właścicielem oraz koordynatorem promocji.
  3. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów  w  sklepie lavantil.com.
  4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego lavantil.com objętym niniejszą promocją.
  5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 • Promocja trwa w okresie od 1 grudnia 2021r. do odwołania.

 

 • 2

 Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:
 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba, zalogowana na stronie, która dokona w Sklepie lavantil.com zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 250zł. 
 2. Uczestnik spełniając powyższe kryteria otrzymuje możliwość darmowej wysyłki na terenie Polski.
 3. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.  • 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w  Sklepie internetowym Lavantil.com podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie Sklepu Lavantil.com.
 2. Reklamacje towarów zakupionych w  Promocji traktowane są jak reklamacje towarów  nie objętych promocją zgodnie z Regulaminem Sklepu Lavantil.com.

 

 • 4

Postanowienia końcowe.

 

  1. Regulamin  określa  całość  zasad  i  warunków  przebiegu  Promocji  i  stanowi wyłączny  dokument wiążący  JS Sp. z o.o. i  Uczestników.  Wszelkie  materiały  o  charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
  2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.
  6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 • Regulamin promocji dostępny jest w  Sklepie Lavantil.com oraz w siedzibie firmy JS Spółka z o.o.